Det lilla kyrkorummet Kryptan på källarvåningen i Församlingsgården.
Foto: Camilla arvidsson

Församlingsgården

Församlingsgården inrymmer tack vare sina stora ytor en mängd olika verksamheter.

Den 13 oktober 1960 togs det första spadtaget till den nuvarande Församlingsgården. Den 14 oktober året därpå stod gården färdig att invigas av biskop Ivar Hylander. Lokalen har sedan dess varit en stor tillgång inte bara för Bodens stadskärna utan också för byarna runtomkring. 

Idag inrymmer Församlingsgården en mängd olika vardagsverksamheter som körer, konfirmand- och ungdomsgrupper, samlingar för vuxna och äldre, sammanträden för förtroendevalda och så vidare. Församlingsgården går också att hyra för minnesstunder, dopkalas och liknande.

Församlingsgården i Boden.
Foto: Camilla Arvidsson

Kryptan

I källaren finns en krypta som används för bön och andakt, men också mindre vigslar och dop. Det lilla kyrkorummet rymmer ca 15-20 sittplatser. 

Vy mot Överluleå kyrka.

Överluleå kyrka

Det vita kyrktornet syns över hela Boden och hälsar dig välkommen till Överluleå kyrka.