Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sorgegrupp för dig som förlorat ditt barn

I Svenska kyrkan i Boden anordnar vi samtalsgrupper för dig som förlorat ditt barn.

Att mista ett barn är något av det svåraste som kan hända i livet. Ibland kan det kännas bra att få dela erfarenheter med andra som upplevt en liknande situation. Vi ordnar med samtalsgrupper efter behov.

Ny grupp hösten 2018

Enkelt och kravlöst delar vi tankar, känslor och minnen. Träffarna är kostnadsfria.
Plats: Församlingsgården (Strandplan 25)
Start: onsdag 12 september
Tid: 18.30–20.00
Samtalsledare: Charlotte Unée, Elisabet Holmberg.
Anmälan: senast 10 september till Charlotte 0921-775 71 eller charlotte.unee@svenskakyrkan.se