Fondansökan

Så här behandlar vi dina uppgifter om du ansöker om medel ur en fond som förvaltas av Svenska kyrkan Boden.

Om du skickar in en fondansökan till Svenska kyrkan Boden behöver vi lagra de personuppgifter om dig som du själv angivit, vilket inkluderar uppgifter i personligt brev, inkomstdeklaration och andra dokument du skickar in. Vi gör detta för att kunna administrera din ansökan, göra en bedömning av om den ska beviljas och därefter göra en eventuell utbetalning till dig. Grunden för den här behandlingen av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att efterleva kraven i stiftelselagen på att en stiftelse endast ska använda sina tillgångar i enlighet med sitt fastslagna ändamål. Tillhandahåller du inte de uppgifter som vi efterfrågar kan din ansökan inte beviljas eftersom vi inte kan kontrollera att du uppfyller de krav som ställs, vilket innebär att vi inte heller kan göra någon utbetalning till dig.

Dina personuppgifter kommer att sparas hos oss under den tid som krävs för att vi ska kunna uppfylla lagkrav och tillvarata våra rättigheter enligt avtalet mellan oss.