Meny

Flytta stoft eller aska som är gravsatt

Har du önskemål om att få flytta en anhörigs stoft eller aska för att gravsätta någon annanstans?

Enligt Begravningslagen (kapitel 6) får stoft eller aska som har gravsatts på en begravningsplats inte flyttas för att gravsättas någon annanstans, om det inte föreligger särskilda skäl för det och det är klarlagt var stoftet eller askan ska gravsättas på nytt.

Särskilda skäl kan vara:

  • Ett misstag som skett vid gravsättningen.
  • Sammanförandet av makar eller föräldrar och ett minderårigt barn.
  • Flykting eller invandrare som återvänder till sitt hemland och vill föra med sig stoftet av anhörig som saknar en närmare anknytning till vårt land och kanske själv varit inställd på att en gång få återvända hem. 

Ansökan om att få flytta en anhörigs stoft eller aska, lämnas eller skickas till: 
Bodens pastorat
Strandplan 25
961 34 Boden
E-post