Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Fakta om Mariakyrkan

Din kyrkobyggnad i Sävast.

Mariakyrkan ligger på Trångagatan i Sävast. Kyrkan invigdes den 28 augusti 1994. Sävast blev egen församling 1998. För att smälta in i den omgivande bebyggelsen och påminna om Sävast historia som jordbruksbygd är kyrkan byggd i trä. Färgsättningen är den röda som är traditionell för norrbottensgårdarna med vitkalkade detaljer som förekom på ladugårdarna.

Materialen som använts i inredningen är nästan uteslutande naturens - sten och trä. På taket hälsar oss korset. Överdraget med rent guld påminner det oss om Jesus och den gudomlighet som alltid finns med oss.

Mariakyrkan i Sävast.
När Mariakyrkan var nybyggd

Klockstapeln

Den fristående klockstapeln med sina båda klockor kallar till gudstjänst och andra samlingar i kyrkan. Den stora klockan bär texten:

Jesus sade: Du är Petrus, klippan och på den skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. (Matt. 16:18)

På den lilla klockan står att läsa:

Maria sade: Jag är Herrens tjännarinna. Må det ske med mig som du har sagt. (Luk.1:38)

Altartavlan i Mariakyrkan.
Altartavlan i Mariakyrkan Bild: Annika Berglund

Altartavlan

Altartavlan är målad av konstnären Bertil Linné som hade sin atelje i Sävast. Tavlan berättar om människor och deras liv i Sävast förr och nu och om människorna kring Jesus. Man kan se den kristna trons djupdimension framträda i tavlan och konstnären har lyckats att förena det värdsliga och det andliga.

Tavlan är utförd med äggoljetempera på vävlimmad trälamellpannå enligt gammal beprövad teknik. Tavlan är målad i tre stycken, eftersom den annars inte skulle rymts i ateljen.

Tre stenar som är fastgjutna i golvet i Mariakyrkan.
Mariakyrkans stenar Bild: Annika Berglund

stenarna

Framme under altaret i Mariakyrkan ligger tre stenar ingjutna i golvet. Det är gåvor från den gamla St. Peterskyrkan i Rom, Nederluleå kyrka och Överluleå kyrka. Stenarna är ett sätt att betona samhörighet och enhet i den kristna kyrkan.

Orgeln i Mariakyrkan.
Orgeln i Mariakyrkan Bild: Annika Berglund

Orgeln

Orgeln i Mariakyrkan invigdes 1998. Den är ritad av arkitekten Olle Meehts som även ritade kyrkan. Orgelbygget utfördes av Grönlunds Orgelbyggeri från Gammelstad. Orgeln har en Cymbalstjärna och "fågelsång" som roar både barn och vuxna, speciellt kring jul.

Hitta hit: