Koret i Bredåkers kyrka.
Foto: Elisabet Holmberg

Fakta om Bredåkers kyrka

På 1960-talet började Överluleå församling bedriva ungdomsverksamhet och fira gudstjänster i Bredåker. Då hade man ingen egen lokal utan använde matsalen i Norra Bredåkers skola.

Under dessa år arbetade Stiftelsen Bredåkers församlingsgård med att planera och förbereda en egen lokal där kyrklig verksamhet kunde bedrivas. En stor och brännande fråga var om församlingsgården skulle placeras i Norra eller Södra Bredåker, men eftersom Norra Bredåker hade färre samlingslokaler så beslöt man att bygga församlingsgården där.

Bygget startade i januari 1968 och församlingsgården invigdes av biskop Stig Hellsten den 22 september 1968. Två månader efter invigningen hade 45 sammankomster av olika slag ägt rum i församlingsgården med sammanlagt omkring 1500 besökare.

Altartavlan, som är målad på trä, föreställer den uppståndne Kristus eller en ängel och en kvinna vid graven. Den är målad av en norsk konstnär vars namn är okänt, och skänkt till kyrkan av Hugo Hansson.

Dopfunten är tillverkad av Nils Juhlin och kormattan är tillverkad av Signe Enberg.

Orgeln byggdes i slutet av 1800-talet av kantorn i Överluleå, N.O. Alm. Vid sekelskiftet fanns den i Svartlå men köptes av en man från Bredåker som sedan skänkte den till församlingsgården 1968. Orgeln renoverades då av Grönlunds orgelbyggeri och ytterligare en renovering skedde 1997-1998 av organisten i Överluleå, Carl-Anders Markström.

I kyrkan finns också en kopia av Bredåkers budkavle, tillverkad av Nils Juhlin. Orginalet finns på Nordiska museet.

1996 bytte församlingsgården i Bredåker namn till Bredåkers kyrka. Detta upplevdes så positivt att några bredåkersbor tog initiativet till att bygga en klockstapel. Tretton markägare skänkte timmer och byborna skänkte pengar så att bygget kunde genomföras.

På Alla Helgons dag den 31 oktober 1998 kunde klockstapeln invigas. Texten på kyrkklockan lyder: Med fädernas kyrka för framtids välgång. 

Hitta hit: