Edefors kyrkogård
Foto: Camilla Arvidsson

Edefors kyrkogård

Här finns det möjlighet till kistgravar, urngravar samt en minneslund.

Hitta hit: 

Ängel på en gravsten.

Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen har tillsammans med gravrättsinnehavaren ansvaret för skötseln av kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ser till att gravplatsen som han/hon ansvarar för är i vårdat skick medan förvaltningen ansvarar för skötseln av den allmänna ytan.

Gravsten i behov av säkring.

Gravsäkring

Just nu pågår gravsäkring på kyrkogårdarna i Boden. Kyrkogårdsförvaltningen är skyldig att se till att begravningsplatserna är en säker miljö för besökare och anställda. Därför genomförs, vart femte år, en provtryckning av samtliga gravstenar.

Ett gravkors i järn på en kyrkogård.

Vi söker gravrättsinnehavare

Bodens pastorat saknar gravrättsinnehavare till ett antal gravplatser på våra kyrkogårdar. De gravplatser som berörs är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta församlingsexpeditionen.