Edefors församlingsråd

2022-2025

Ledamöter: 

Eva-Britt Larsson - ordförande
Birgitta Mörk - vice ordförande
Maud Svedin
Gunnar Mörk
Katrin Isaksson
Maria Norberg

Ersättare: Isabell Osnes Andersson, Lennart Persson, Johan Sandling.