Barn och ungdom

Ett barn gapskrattar i sin mammas knä.

För barn

Babysång, pyssel, lek, körsång, utflykter och mycket mer. Vi anordnar kostnadsfria dag- och fritidsaktiviteter för barn i alla åldrar.

Förskola och skola

Svenska kyrkan i Boden vill vara en resurs för de förskolor och skolor som finns inom Bodens kommun. Vår utgångspunkt är Svenska kyrkans tro och bibelns berättelser. Vi försöker variera vårt arbetssätt och lyfta in olika perspektiv utifrån skolans läroplan.

För ungdomar

Svenska kyrkan i Boden har en stor och levande ungdomsverksamhet och vill att alla ska känna sig välkomna!