Utträde ur Svenska kyrkan kan inte göras via e-post!

Alla medlemmar är viktiga och bidrar på olika sätt till Svenska kyrkans liv och verksamheter. Om du har bestämt dig för att lämna Svenska kyrkan kan det vara bra att veta detta:

Först och främst: Ett utträde skickat till pastoratets e-post är inte giltig, kyrkan godkänner inte digital underskrift. Ett utträde måste alltså undertecknas av personen själv med penna! När utträdet är registrerat gäller följande.

Kyrklig vigsel

Om du och din partner i framtiden vill ha en kyrklig vigsel måste någon av er vara medlem i Svenska kyrkan.

Begravning

Om du går ur Svenska kyrkan är det bra om du informerar dina anhöriga. Särskilt viktigt är det att de känner till det inför din framtida begravning. Den som inte är medlem har inte rätt till begravningsgudstjänst i kyrkan med präst och musiker.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften är obligatorisk att betala för alla som är folkbokförda i Sverige och som har någon form av inkomst. Avgiften täcker kostnaderna för att anlägga och sköta våra kyrkogårdar, gravplatsen men inte gravstenen, gravsättning och kremering. Avgiften har alltså ingenting att göra med själva begravningsgudstjänsten.

Du som är medlem den 1 november betalar kyrkoavgift hela följande kalenderår. För att inte räknas som medlem ytterligare ett år måste därför din begäran om utträde vara inskickad senast den 31 oktober.