Foto: IKON

Tack till er som bidrog till ett gott insamlingsresultat under fasteinsamlingen!

Nyhet Publicerad

Fasteinsamlingen pågick från fastlagssöndagen fram till Palmsöndagen

Temat för årets fasteaktion var Dela lika och rädda liv och fokuserade på alla människors rätt till mat. Var tionde människa i världen saknar sitt dagliga bröd trots att det finns tillräckligt med resurser för att vi alla ska kunna äta oss mätta.

Årets insamlingsresultat blev 36,9 miljoner kronor, vilket är en ökning från föregående år då resultatet blev 36,7 miljoner kronor.

Trots att cyberangreppet försvårade både materialbeställningar och digital kommunikation inför kampanjstarten har engagemanget för kampanjen varit stort. Idérikedomen har blommat i församlingar runt om i Sverige under kampanjen. Församlingsbor har kunnat ta del av aktiviteter som bröd- och popcornförsäljning, våffelcaféer, soppluncher, vinterbad, konstlotterier, konserter och mycket mer!

 

-Ett varmt tack för alla insatser, stora som små, som bidragit till det fina insamlingsresultatet för Fasteaktionen 2024! Tillsammans har vi ökat möjligheterna för fler människor att kunna försörja sig själva och ha tillgång till det som borde vara självklart för alla – mat, säger Eva Pérez Järnil, projektledare för Fasteaktionen.

Vi lever under samma himmel och har ansvar för varandra. Låt oss tillsammans fortsätta kampen för alla människors rätt till ett värdigt liv!