Fem konfirmander hoppar på Skagagården
Foto: Liv Olsson

Medlem i Svenska kyrkan

Varje medlem behövs för att Svenska kyrkan ska kunna fortsätta sin verksamhet. Tack vare medlemmarnas kyrkoavgifter kan Svenska kyrkan erbjuda en rik verksamhet. Det finns många anledningar till att fortsätta vara medlem. Här kan du läsa om några:

Livets stora händelser

Människan har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider. I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nyfödda barnet, att erbjuda tonåringen möjlighet att få brottas med frågor om vem man är, vad man tror på, att manifestera kärleken till den man älskar samt att få ta farväl när någon när och kär gått bort.

Solidaritet

Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda, rik eller fattig, vit eller svart, kön, ålder sexuell läggning eller vilken trosuppfattning man har. På en del platser finns soppkök för hemlösa, vi erbjuder aktiviteter för ensamma, gamla eller socialt utsatta människor. Du vet väl att Svenska kyrkan finns på ett 40-tal platser runt om i världen till stöd för turister, studenter, backpackers och bofasta utlandssvenskar. Genom ditt medlemsskap bidrar du till att vi alla kan ta del av detta sociala arbete.

Barn och ungdom

I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn och unga. 150 000 barn och unga deltar regelbundet i olika verksamheter som kyrkan arrangerar, här finns t.ex. scouter, körer, barntimmar och tjejgrupper. C:a 50 000 tonåringar konfirmeras varje år!

Musiken

I Svenska kyrkan kan du vara med och sjunga i kör, du kan spela instrument eller gå på konserter vi ordnar. Svenska kyrkan bär på en mycket rik kulturskatt och är faktiskt en av vårt lands största arrangörer av musikevenemang. Visste du att nästan 100 000 människor i alla åldrar sjunger i någon av kyrkans körer!

Kyrkobyggnaden, ett historiskt landmärke

Kyrkobyggnaderna är fulla av historia, och på många håll fungerar kyrkan som ett historiskt landmärke som har och kommer att ha en särskild plats i många människors hjärtan. Kyrkan är också en plats för lugn och ro och egna tankar.

Kriser och katastrofer

Vid en större olycka eller katastrof finns Svenska kyrkan med tillsammans med samhällets övriga instanser för krisberedskap. Vi har stor erfarenhet av att möta människor i kris och sorg och det stilla kyrkorummet kan bli en bra plats för alla sörjande. Vid stora katastrofer runt om i världen kan Svenska kyrkan tack vare ett gott samarbete med andra kyrkor och organisationer snabbt finnas på plats med hjälp och stöd.

En plats för eftertanke

Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns kyrkan där för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädje och sorg.

Med din medlemsavgift bidrar du till

Kostnadsfria konserter och musikgudstjänster, själavård med enskilda samtal, samtalsgrupper, stillhet och meditation, barnverksamheter, konfirmation, ungdomsgrupper, dop, vigslar, begravningar och mycket, mycket mera.

Vill du bli medlem? Slå oss en signal, vi svarar på tel.nr. 0584-10020 du kan också skicka ett mail till vår e-post bodarne.pastorat@svenskakyrkan.se  så skickar vi en inträdesblankett till dig.