Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmander 2019 - 2020

Här hittar du information om konfirmandtiden 2019-2020. Bra att veta för dig som vill bli konfirmand och dina föräldrar.

Anmälningstiden är förlängd till onsdag 16 oktober. I alla utskick vi gjort står ett annat datum, men det är 16 oktober som gäller.

Startdatum för torsdagsgruppen är ändrat till 24 oktober.

Ladda ner

Inbjudan och information (pdf)

Anmälningslapp (pdf). Anmäl dig senast 16 oktober med en anmälningslapp till Simon Joelsson.

Torsdagar eller söndagar

Du kan välja mellan att vara med i en grupp som träffas varje torsdag eller en som träffas en söndag i månaden.

Torsdagsgruppen träffas i Casselgården på torsdagar direkt efter skolan. En samling är ca 2 timmar, och vi är klara 17:00. 

Torsdagsgruppens första träff är 17 oktober. I juni tar torsdagsgruppen sommaruppehåll.

Söndagsgruppen träffas en heldag ungefär var fjärde söndag. Vi får mat och fika under dagen. 

Båda grupperna träffas också ett par helger och lördagar under året.

Konfirmationen äger rum i augusti 2020.

Söndagsgruppens datum

  • Start: Söndag 27 oktober
  • Söndag 17 november
  • Söndag 15 december

Övriga datum kommer på denna hemsida. Söndagsgruppen fortsätter träffas under våren och tar sommaruppehåll i juni månad.

Bild: Simon Joelsson

Och så det där med personuppgifter...

Så här gör vi med personuppgifter i konfirmandarbetet

  • Huvudregel: Den som inte har med dina personuppgifter att göra får inte se dem.
  • Namn, adresser och telefonnummer används för att kommunicera med konfirmanden och dennes föräldrar. Vi lämnar inte ut detta till någon som inte kommunicerar med konfirmander.
  • Enda undantaget är att Svenska Kyrkans Unga Bodarne får använda namn och postadress för att skicka 1 inbjudan till tonårsgruppen till den som konfirmerats.
  • Uppgifter om allergier och fysisk och psykisk hälsa används för att anpassa vad vi äter och gör när vi träffas. Huvudregeln är att konfirmanden själv bestämmer vem som får veta sådana saker. 
  • Det kan dock hända att vi lämnar information om särskilda behov till personal på lägergårdar, ledare från andra församlingar vi samarbetar med, och liknande.
  • Personnummer kommer användas för att hitta konfirmanden i kyrkobokföringen, för att göra uppdateringar om konfirmanden döps eller konfirmeras m.m. Vi samlar inte in personnummer på anmälningsblanketten utan frågar konfirmanderna om det senare.
  • Personuppgiftshantering som inte nämns ovan täcks av Bodarne pastorats personuppgiftspolicy och svensk lag.