Everlövs gamla kyrkogård, sett från ovan.
Foto: Mikael Svensson

Everlövs kyrkogård

omfattar den gamla och nya kyrkogården. Dessutom finns en skogskyrkogård.

Everlövs kyrkogård omfattar två kyrkogårdar, gamla och nya kyrkogården. Den gamla kyrkogården ligger intill kyrkan och den nya kyrkogården på andra sidan vägen. Dessutom finns en skogskyrkogård belägen ca 1,5 km väster om Everlövs kyrkogård.

Gravskick på Everlövs kyrkogård

Askgravplats

Askgravplatsen ligger på Everlövs gamla kyrkogård. 

Askgravplatsen invigdes år 2008. 

På askgravplatsen gravsätts askurnor och namn på de gravsatta anges på bronsplatta som är monterad på liggande granitplatta (30*30 cm). Varje plats kan rymma två urnor. 25 års avräkningsavtal tecknas i samband med första gravsättningstillfället. För prisuppgift, se Gravskötsel.

Kyrkans personal vårdar askgravplatsen och svarar för all plantering inom denna. Besökare får bidra till smyckning med snittblommor och ljus.

Observera följande:

  • Blommor efter begravningsgudstjänsten/-ceremonin får ej läggas på askgravplatsen!
  • Planteringar, krukväxter och kransar är ej tillåtna!

 

Askgravplatsen på Everlövs kyrkogård. Foto: Mikael Svensson

Minneslund

Minneslunden ligger på Everlövs gamla kyrkogård.

Minneslunden invigdes år 2002.

Kyrkans personal vårdar minneslunden och svarar för all plantering inom denna. Besökare får bidra till smyckning med snittblommor och ljus endast på för detta ändamål avsedd plats.

Minneslunden är avsedd för ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär. Här begravs askan efter avlidna, utan att dess läge markeras.  

Observera följande:    

  • Enskilda gravvårdar eller planteringar är ej tillåtna!  
  • Krukväxter och kransar är ej tillåtna!
Minneslunden på Everlövs kyrkogård
Minneslunden på Everlövs kyrkogård. Foto: Therése Martinsson

Urn- och kistgravplats

Urn- och kistgravplatser finns både på Everlövs gamla och nya kyrkogård. Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för att graven sköts och hålls i ordnat skick. Möjlighet finns att teckna grundskötsel- och blomstersmyckningsavtal.

Everlövs gamla kyrkogård
Everlövs gamla kyrkogård. Foto: Mikael Svensson
Everlövs nya kyrkogård - på andra sidan vägen.
Everlövs nya kyrkogård. Foto: Therése Martinsson

Skogskyrkogården i Everlöv

Till Everlöv hör även en skogskyrkogård, belägen ca 1,5 km väster om Everlövs kyrkogård. 

Den anlades år 1859. Två personer i byn hade insjuknat och dött i det som troddes var kolera och därför begrovs de en bit utanför byn. En gravsten är rest på denna grav.

Skogskyrkogården i Everlöv
Foto: Mikael Svensson
Redskapsställ på Blentarps kyrkogård

Gravskötsel

Det finns möjlighet att teckna grundskötsel- och blomstersmyckningsavtal.

Blentarps kyrkogård

Blentarps kyrkogård

ligger vid Blentarps kyrka.

Sövde kyrkogård

Sövde kyrkogård

ligger vackert belägen på en udde i Sövdesjön.