Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Risekatslösa kyrka

Risekatslösa kyrka är en kyrkobyggnad i Risekatslösa. Den är en av fyra församlingskyrkor i Bjuvs församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes i slutet av 1100-talet och bestod då av långhus, kor och absid. Under 1400-talet byggdes trappgavelstornet och kyrkan välvdes. Valven är kryssvalv utöver absiden som har hjälmvalv. Kyrkan blev grundligt restaurerad på 1560-talet och igen på 1840-talet.

Från 1560 till 1922 ägde ägarna till Boserups herrgård patronatsrätten till kyrkan.

Johan Ullberg gjorde altaruppsatsen och predikstolen 1748 respektive 1752. En äldre predikstol från 1609, som tidigare funnits i kyrkan, deponeras numera på Statens historiska museum i Stockholm. Ullberg står även bakom ett epitafium med familjevapen som tillverkades till minne av Gustaf Adolf Stackelberg som dog i Finska kriget. Detta finns upphängt på långhusets vägg.
Dopfunten är samtida med kyrkans äldsta delar. Dopfatet är nyare och skänktes 1947.
Triumfkrucifixet härstammar från 1200-talet.
Sex träskulpturer från ett 1500-talsaltarskåp finns på långhuset södra vägg. Dessa föreställer jungfru Maria, Kristus och fyra helgon.
Orgeln byggdes av Mårtenssons orgelfabrik 1974 och har en fasad från 1870-talet.
Storklockan från slutet av 1400-talet har inte blivit omgjuten, vilket lillklockan blev 1747.

Källa: Wikipedia - Risekatslösa kyrka

Se en film om Risekatslösa kyrka på Kyrkoguiden.se