Renovering av minneslunden i Bjuv

Nu ska minneslunden i Bjuv byggas om/renoveras. Arbetet påbörjas under v. 51.

Platserna i minneslunden börjar ta slut. Därför kommer minneslunden under 2023 att byggas ut och förnyas.

Den befintliga gravsättningsytan kommer att utökas och en ny smyckningsplats för ljus och blommor kommer att skapas på en central plats.

Den befintliga smyckningsplatsen kommer att vara tillgänlig under byggnationen och inga ingrepp kommer att ske i den befintliga gravsättningsytan. 

Även ny belysning kommer att sättas upp.

Vid frågor, vänligen kontakta

Kristofer Johansson, kyrkogårds- och fastighetschef
Bjuvs församling
042-856 35

eller

Rolf Schmiedel, projektchef
P.A.R.K i Syd AB
0766-45 23 03