Psalmer vid begravning

Här nämner vi några av alla fina psalmer som finns och som är lämpliga vid en begravningsgudstjänst.

Tillsammans med prästen, under sorgesamtalet, kan man prata igenom vilka psalmer man önskar. man kan ochså alltid ringa kantorn i församlingen och prata igenom sång/psalmval med henne/honom.

 Kantorer i Bjuvs församling

Per Olof Ewander - 0705- 88 94 06

Håkan Falk - 042-856 52

Psalmer:

11  -  O, store Gud

190 - Bred dina vida vingar (se texten i högerspalten)

210 - Jag lyfter ögat mot himmelen

231 - Oändlig nåd (Amazing grace)

235 - Han har öppnat pärleporten

248 - Tryggare kan ingen vara

249 - Blott en dag, ett ögonblick i sänder

251 - Vart jag går i skogar, berg och dalar

256 - Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken

285 - Det finns djup i Herrens godhet

289 - Guds kärlek är som stranden

297 - Härlig är jorden (se texten i högerspalten)

300 - O, hur saligt att få vandra

768 - Du omsluter mig