Norra Vrams minneslund

Med start våren 2019 kommer P.A.R.K Syd AB att bygga om den gamla minneslunden i Norra Vram. Den fräschas upp, ny parkering anläggs och ett nytt gångstråk iordningställs. Här läggs upp bilder allt eftersom arbetet fortskrider.

190712:

Så här fint har det blivit! 

Men arbetet fortskrider och är ännu inte klart.

190618:

Nu är det mesta arbetet under mark klart och arbetet ovan mark börjat ta fart. 
Den nya dammen har fått sin form samt den nya stenbeläggning genom kyrkogården har påbörjats.

190520: Minneslunden avstängd För besökare

På grund av renoveringsarbete är minneslunden avstängd för besökare. Beräknas vara färdigt tidigast v. 37.
Tillfällig smyckningsplats finns vid minneslundens ingång.

190503:

 Nu har förberedelserna för dammen i minneslunden påbörjats. Samtidigt grävs det på kyrkogården för nya vatten- och elledningar. 

 

2019-04-25:
Just nu händer mycket på Norra vrams kyrkogård. Arborister håller på att beskära trädkransen runt kyrkan.

2019-04-18: 
Man har nu kommit en bit med den nya parkeringen. Efter påsk kommer man att börja gå in på kyrkogården för dragning av vatten och avlopp.