Norra Vrams kyrka

Kyrkan är öppen vardagar mellan klockan 08.00-15.00. Om det pågår någon kyrklig handling kan det vara begränsad möjlighet att gå runt i kyrkan.

Norra Vrams kyrka är en kyrkobyggnad i Norra Vram. Den är en av fyra församlingskyrkor i Bjuvs församling i Lunds stift.

Kyrkans äldsta delar härstammar från 1100-talet och bestod då av långhus, kor och absid. En liten tid senare byggdes tornets nedre del.

Senare under medeltiden förlängdes långhuset österut, två vapenhus byggdes i norr och söder, kor och absid revs och resten av tornet byggdes. Valv slogs och en numera riven sakristia byggdes.

Senare har vapenhus och sakristia ersatts av korsarmar och en ny sakristia.

Förr har det funnits kalkmålningar i kyrkan, bland annat av Everlövsmästaren.

Kyrkogården inhägnas av kallmur.

Predikstolen och dopfunten är båda från 1600-talet.
Det finns två dopfat i mässing, ett från 1400-talet och ett från 1600-talet, båda är tillverkade i Tyskland.
Altartavlan målades 1852 av Carl Teodor Staaf. Orgeln med tolv stämmor byggdes av Mårtenssons orgelfabrik 1964. Dess fasad dateras till 1875.
Förr fanns ett urverk i kyrktornet, men det togs bort 1885. 

Kyrkklockorna däremot finns kvar och har funnits där länge. Den största göts 1489.
Vindflöjeln av koppar är tillverkad 1745.

Källa: Wikipedia - Norra Vrams kyrka

Se en film om Norra Vrams kyrka på Kyrkoguiden.se