Minneslund

Minneslund är ett gravskick där askan efter den avlidne grävs ned inom ett speciellt område på kyrkogården. Minneslunden präglas av anonymitet och gemenskap samtidigt som det är en värdig och vacker plats. Minneslunden ger de efterlevande en plats att gå till för att minnas utan den individuella gravplatsens krav på skötsel och tillsyn. I Bjuvs församling har vi två minneslundar på Norra Vrams och Bjuvs kyrkogårdar.

   

Innan ni fattar beslut om att gravsätta i minneslund är det viktigt att överväga flera saker. Vilken var den avlidnes önskan? Hur ser ni som efterlevande på att inte ha en individuell plats att gå till?

Om man är tveksam till gravsättningsform, finns det gott om betänketid. Lagen tillåter att man väntar upp till ett år efter kremering med att gravsätta askan efter den avlidne. Under tiden förvaras askan avgiftsfritt hos kyrkogårdsförvaltningen.

För dem som väljer minneslund som gravplats för sina bortgågna är det viktigt att vara medveten om minneslundens karaktär av gemensam, anonym gravplats. Det innebär att de efterlevande inte kan närvara när vaktmästarna gräver ner askan och de får heller inte i färväg reda på tidspunkten. Vaktmästarna gräver ner askan under strikta och värdiga former. När nedgrävningen är gjord får de efterlevande ett minnesblad om vilken dag det skett.

Det är inte tillåtet att sätta upp gravvård, plantera växter eller på annat sätt märka ut en plats i minneslunden. Vaktmästarna har befogenhet att plocka bort sådant som kan störa anonymiteten.
    

I vintertid, november till mars, urnsätter vi inte i minneslunden. Detta för att bevara anonymiteten, då det på vintern syns var man satt ner urnan.