Kyrkorådet 2022-2025

Kyrkorådet för 2022 - 2025 i Bjuvs församling är:

Ordförande: 
Susanne Bakken

1:e vice ordförande: 
Stefan Svalö

2:e vice ordförande:
Fredrik Johansson

Ordinarie:
Hans Wilson
Senja Ewander
Annika Edvinsson
Annika Rasmusson
Anders Månsson
Håkan Olsson
Susanne Ohlsson
Pär Andersson

Ersättare:
Anita Herder-Blixt
Carsten Ludwig
Eva Roos-Johansson
Rolf Malmberg
Kjell-Arne Nilsson
Kjell-Åke Johnsson