Kyrkogårdar

I Bjuvs församling finns det tre kyrkogårdar: Bjuv, Norra Vram och Risekatslösa.

Gravskötsel

Här kan ni läsa om vad som ingår i gravskötsel i Bjuvs församling.

Gravrätt och gravrättsinnehavare

 Rätten till en gravplats kallas gravrätt. Till varje grav ska det, enligt begravningslagen, finnas en gravrättsinnehavare. Den som är antecknad som innehavare i gravboken är den som utövar rättigheter och har skyldigheter gentemot huvudmannen, alltså Svenska kyrkan.