Gravrätt och gravrättsinnehavare

 Rätten till en gravplats kallas gravrätt. Till varje grav ska det, enligt begravningslagen, finnas en gravrättsinnehavare. Den som är antecknad som innehavare i gravboken är den som utövar rättigheter och har skyldigheter gentemot huvudmannen, alltså Svenska kyrkan.

GRAVRÄTTSINNEHAV

 Innehav innebär bl a att man får bestämma gravens utseende, utsmyckning och vilka som får gravsättas där. Man har rätt att överlåta innehavet till någon annan och man får ta beslut om eventuellt återlämnande av graven.
 
 En eller flera kan stå som innehavare. Det är den som genom släktskap eller på annat sätt har anknytning till den/de gravsatta som kan bli innehavare.
  
 Vid en ny gravsättning, kontrolleras alltid vem som är innehavare till graven. Innehavaren ska godkänna den nya gravsättningen. Om det skulle vara innehavaren själv som är avliden, kontaktas den som anmälts som närmast anhörig från begravningsbyrån för en förfrågan om innehav. Ny innehavare ska anmälas inom sex månader efter dödsfall. Om detta inte sker beslutar huvudmannen om rätten. Om ingen vill ta över gravrätten, räknas graven som återlämnad.

Gravrätten är förbehållen den avlidne i 25 år. Vid en ny gravsättning förnyas gravrättstiden från gravsättningsdatumet.

Innan 1991 fanns det ingen lag om innehavare till gravar, vilket innebär att vår gravbok inte är fullständig på det området.

Kontakta gärna expeditionen 042-856 50 om du vet med dig att du inte varit i kontakt med kyrkan i detta ärende på länge eller kanske inte alls.