Foto: Sara Ingelsson

Gravskötsel

Här kan ni läsa om vad som ingår i gravskötsel i Bjuvs församling.

En välskött kyrkogård är för många en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke.
Skötsel av enskild grav, upplåten med gravrätt, bekostas inte av begravningsavgift eller kyrkoavgift.
Bjuvs församling ansvarar för skötsel av de allmänna ytorna, medan det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för att själva gravytan och gravvården hålls i ”ordnat och värdigt skick”.
Bjuvs församling erbjuder olika typer av gravskötsel. Skötsel kan omfatta all tillsyn och sommarplantering.
Det är viktigt att veta vilket ansvar gravrättsinnehavaren har, och att gravvården underhålls.
Årligen tar vi bort gravvårdar där ingen gravrättsinnehavare längre finns. Gravvårdarna som tas bort läggs på en gravvall.
Vi gör också besiktningar för att säkerställa att vi inte har gravvårdar som står löst. Detta görs av kyrkogårdsförvaltningen vart 5:e år.
I Bjuvs församling kostar det inget att förlänga sin gravrätt.

GRAVSKÖTSEL

Gravrättsinnehav betyder inte samma sak som gravskötsel. Många väljer att sköta sina gravar själva, dvs. rensa ogräs, plantera/sätta dit blommor och hålla snyggt. Har man inte den möjligheten, kan man betala för skötsel, vilket innebär att våra vaktmästare sköter om graven istället.

Man får givetvis sätta dit egna blommor, vaktmästarna plockar bort de vissna.
Som gravrättsinnehavare har du stor frihet. Men en gravrättsinnehavare måste ändå ta hänsyn till miljöskydd, hälsoskydd och arbetsskydd.

Kyrkogårdsförvaltaren har rätt att besluta om nödvändiga begränsningar i gravrättsinnehavarens bestämmanderätt för att behålla en god gravkultur.

Begränsningarna kan sammanfattas såhär:

Det är önskvärt att det inte finns
- påtagligt störande inslag i en känslig miljö
- anordningar som är otillbörligt kränkande
- anordningar som utgör fara för dem som besöker begravningsplatsen eller de som arbetar där.

 

GRAVSKÖTSEL - ALTERNATIV:
Avtalen kan tecknas på 1 års-, 3 års- eller avräkningsavtal.

Grundskötsel med rabattyta
 I avtalet ingår rensning av gravytan, kontinuerlig städning, tvätt av gravsten, påfyllning av jord vid behov, riktning av kantsten vid behov.

Grundskötselavtal med plantering
I avtalet ingår rensning av gravytan, kontinuerlig städning, tvätt av gravsten, påfyllning av jord vid behov, vattning, riktning av kantsten vid behov, plantering av påsklilja (till påsk), sommarblommor (till morsdag), vintertäckare (till allahelgon),

Grundskötsel endast i singel
Om du vet att du inte vill ha blomplantering på graven har vi ett lågprisalternativ som innebär att planteringsytan läggs igen. Graven hålls i fint värdigt skick. Blommor får sättas på graven i vas.  

 
 

Om man är intresserad av skötsel på sin grav, ring till  kyrkogårdskontorets expedition på tel. 042-856 30

Prislista skötselavtal 2021

Mobilplant - självvattnande planteringslådor
MobilPlant är smarta, självvattnande planteringslådor som passar utmärkt både till kyrkans vårdgravar och privatpersoners gravvård. De kommer att spara tid, kraft, pengar och vatten samt garanterar välväxta och friska blommor under hela vår-, sommar- och höstperioden.
Mer information hittar du här