Fastefest i NORRA VRAMS kyrka 10 mars kl 18

för Svenska kyrkans Internationella arbete!