En insats för våra bin och insekter

En del gräsmattor på/ i anslutning till kyrkogårdarna kommer inte att klippas ner. Detta för att tusentals bin och insekter är hotade.

Bara genom att låta en gräsmatta växa upp på vissa ställen hjälper vi dem att få mat.
Bin är viktiga: när de letar efter mat gör de samtidigt så att det blir frukt, bär och nya blommor. I Sverige finns cirka 270 sorters bin, men många arter är hotade. Visste du förresten att även humlor är en sorts bin?
Matbristen är ett stort problem för dagens bin. Förr i tiden fanns det gott om ängar med en stor mångfald av blommande växter. Dessa har i princip försvunnit och i dag täcks stora områden istället av åkrar eller skogsplanteringar.
Vildbin är petiga med maten och kan ofta bara äta från ett fåtal blommande växter. De är inte heller så duktiga på att flyga långa sträckor och är det för långt till maten kan bina helt enkelt inte överleva. Honungsbiet kan flyga längre och äta från de flesta blommande växter, så fast de också kan lida av matbristen är de mindre sårbara än sina vilda släktingar.
Källa: Naturskyddsföreningen

Så här fina skyltar finns nu på aktuella platser på våra kyrkogårdar.