Behöver du samtala med någon?

Du kan vända dig till kyrkan om du behöver någon att prata med. Vi finns här för dig!

Du är välkommen:

– oavsett om du tillhör Svenska kyrkan eller inte

– oavsett vilken tro eller livsåskådning du har

– oavsett vem du är

Vi har tystnadsplikt!