Askgravplatser

ASKGRAVPLATSER

I november 2008 invigde vi två stycken askgravplatser på Norra Vrams och Bjuvs kyrkogårdar.

Askgravplats är ett alternativ till minneslund och urngrav.
På Norra Vrams kyrkogård finns 132 platser och på Bjuvs kyrkogård finns det 357 platser.

Varje plats har i sin tur plats för 4 st urnor.

Gravplatsen upplåtes till gravrättsinnehavaren/na för en tid av 25 år till en kostnad av 13.168 :-

I detta ingår gravskötsel och sten med minnesskylt.
Vid ytterligare gravsättning räknas en ny 25-årsperiod till förmån för sist gravsatt och en ny avgift tas ut för skillnaden mellan första och andra gravrättsperio.den samt en ny minnesplatta.

Stenen finns i grå eller röd granit.

Gravrabatterna på våra nya askgavplatser är redan från början planterade med marktäckande växter som kyrkan sköter. Någon planering av egna växter får därför inte förekomma. Däremot går det bra att placera snittblommor i en vas vid stenen eller pryda gravplatsen med ett gravljus/gravlykta.

För mer information, kontakta vaktmästar- och fastighetschef Kristofer Johansson 042-856 35

 .