Söndag 5 november kl 18.00 Minnesgudstjänst i Sågmyra kyrka

Namnuppläsning för de vars begravningsakt ägt rum i Sågmyra kyrka. Ett gemensamt ljus tänds för de vi saknar. Sågmyrakören medverkar med sång under ledning av Eva Rune. Präst Johanna Bäcklund finns på plats tillgänglig för samtal samt kaffeservering från kl 16.00. Kyrkomusiker Michal Tomasz Wodrowski