Foto: Andrzej Sutowicz

Orgelrenovering

Under februari månad 2020 har läktarorgeln i Bjursås kyrka genomgått en stor renovering. Här kan du läsa mer om själva renoveringen samt se bilder.

Under februari månad 2020 har orgelfirman Andrzej Sutowicz från Polen renoverat läktarorgeln i Bjursås kyrka. Firman är verksam mest i Lodz område. Lodz är en av de största städer i Polen belägen ganska nära Warszawa. De servar alla stora fina instrument i Lodz; domkyrkan, lutherska kyrkan, filharmoni och musikhögskolan.
Firman började med att rengöra orgelns interiör. Samtliga pipor demonterades och togs bort från orgelskåpet. Det var viktigt att justera mekaniken och åtgärda alla fel. Tangenbelag var ganska slitet. Tagenterna blev slipade och polerade. Alla pipor kontrollerades och reparerades vid behov. Samtliga pipor stämdes. Vi har inte byggt om instrumentet eller ändrat stämmor, väderlådor, belger, vindkanaler eller mekaniken. Allr är som tidigare. Skillnaden är att det är rent i orgelskåpet, principal-piporna i fasaden är putsade och allt fungerar.

/Michal, organist

Orgelrenovering Foto: Andrzej Sutowicz
Foto: Andrzej Sutowicz
Orgelrenovering Foto: Michal Wodrowski
Foto: Birger Roos
Foto: Andrzej Sutowicz
Foto: Michal Wodrowski