Foto: Alex Giacomini /Ikon

Sång & Pyssel

För barn i förskoleklass-åk 3. Måndagar kl 14.00-16.00. Gruppens mål är att låta sång och kreativitet växa fram, barnen kommer medverka i minst en gudstjänst under våren. Anmälan krävs!

Personal hämtar barnen vid fritids kl 14.00 så kom ihåg att meddela fritids om detta. Sedan äter vi mellis tillsammans, tränar sånger och pysslar. 

Ledare för gruppen är Jambu Palmqvist och Eva Rune
Anmälan sker till Jambu 023-669 23 69 / jambu.palmqvist@svenskakyrkan.se