Minnesgåvor

Tanken som räknas

Minnesgåvor

Församlingsexpeditionen nås genom ett besök, telefon 023-669 23 60 eller via mail: bjursas.forsamling@svenskakyrkan.se

Bjursås församlingshemsfond: Bg 5253-2561. Detta är vår egen fond där avkastningen går uteslutande till Bjursås församlingshem med alla dess verksamheter. Den enda fonden som vi kan ta emot kontanter för. 

Bjursås Blomsterfond: Bg 5697-5709. Vi vill påminna om Bjursås blomsterfond som också finns inom församlingen. Fonden användas till välgörande och allmännyttiga ändamål inom Bjursås församling. Vi administrerar gärna gåvobrevet för denna fond.

För att söka pengar ur fonden, skicka en ansökan till:
Bjursås Blomsterfond, c/o ordf. Kristina Björklund
Backgårdsvägen 26, 790 21 BJURSÅS

Pärlemormoln över Rogsjön
Pärlemormoln över Rogsjön Foto: Ann-Marie Nilsén