Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige

2022-2025

Kyrkorådet i Bjursås församling!

Bo Olsson, ordförande
Walter Johansson, ledamot
Kristina Gregori Eriksson
Karin Wickman, ledamot
Sofia Murman, ledamot
Malin Rosén, ledamot
Lennart Pettersson, ledamot

Kristina Fredriksson, ersättare
Marie Agrell Johansson, ersättare
Irene Jonsson, ersättare
Gunilla Wåhlberg Westh, ersättare
Silja Lagerberg, ersättare
Renée Lok, ersättare

 

Har du någon fråga eller synpunk du vill framföra till kyrkorådet så går det bra att kontakta ordförande Bo Olsson via mail oscarbo@telia.com eller kontakta församlingsexpeditionen.

Kyrkofullmäktige i Bjursås församling!

Susanne Martinsson, ordförande
Walter Johansson, ledamot
Tommy Nygårds, ledamot
Kristina Fredriksson, ledamot
Sigrid Strand, ledamot
Bo Olsson, ledamot
Karin Wickman, ledamot
Marie Agrell Johansson, ledamot
Irene Jonsson, ledamot
Gunilla Wåhlberg Westh, ledamot
Ann-Sofie Unger, ledamot
Sofia Murman, ledamot
Silja Lagerberg, ledamot
Malin Rosén, ledamot
Renée Lok, ledamot

Per-Erik Rapp, ersättare
Gustav Sjöblom, ersättare
Kristina Gregori Eriksson, ersättare
Magnus Norberg, ersättare
Christer Björklund, ersättare
Ingvar Rogström, ersättare
Yngve Lagerqvist, ersättare