Kyrkorådet

2018-2021

Här är vi som sitter i kyrkorådet i Bjursås församling!

Bo Olsson, ordförande
Irene Jonsson, ledamot
Karin Wickman, ledamot
Kristina Fredriksson, ledamot
Susanne Martinsson, ledamot
Walter Johansson, ledamot
Lennart Pettersson, ledamot

Ann-Sofie Unger, ersättare
Gunilla Westh, ersättare
Kristina Gregori Eriksson, ersättare
Monica Jonsson, ersättare
Sigrid Strand, ersättare
Yngve Lagerqvist, ersättare

Har du någon fråga eller synpunkt du vill framföra till kyrkorådet så går det bra att kontakta ordförande Bo Olsson via mail oscarbo@telia.com eller kontakta församlingsexpeditionen.