Konfirmation i Bjursås

Gruppen träffas tisdagar kl 15.30-18.00 i Bjursås församlingshem

Ledare/kontaktperson för Bjursås församling: 
Lennart Pettersson präst i Bjursås lennart.k.pettersson@svenskakyrkan.se
tel 023-6692365

VILL DU OCKSÅ KONFIRMERA DIG?
Kontakta Lennart eller klicka här!

För att du ska kunna anmäla dig till en konfirmandgrupp behövs tillstånd från din vårdnadshavare/förälder.