Konfirmation

Konfirmera dig i Bjursås församling, här kan du läsa mer om de grupper som finns.

Ledare/kontaktperson för Bjursås församling: 
Lennart Pettersson präst, lennart.k.pettersson@svenskakyrkan.se
tel 023-6692365

VILL DU OCKSÅ KONFIRMERA DIG?
Kontakta Lennart eller klicka här!

För att du ska kunna anmäla dig till en konfirmandgrupp behövs tillstånd från din vårdnadshavare/förälder.