Konfirmation i Bjursås/Grycksbo

Konfirmation: Söndag 25 april 2021(Konfirmationen kommer att vara digital)

Ledare/kontaktpersoner: 
Lennart Pettersson präst i Bjursås lennart.k.pettersson@svenskakyrkan.se
tel 023-6692365
Chatrin Björklund pedagod i Grycksbo chatrin.bjorklund@svenskakyrkan.se
070-7930814

VILL DU OCKSÅ KONFIRMERA DIG?
Kontakta Lennart eller klicka här!

För att du ska kunna anmäla dig till en konfirmandgrupp behövs tillstånd från din vårdnadshavare/förälder.