Gravkapellet

Bjursås kyrkogård

Foto: Lina Svart
Gravkapellet
År 1859 invigdes en ny kyrkogård väster om kyrkan och byvägen. Denna kyrkogård ligger i en sluttning och terrasserades med en stenmur. Gravkapellet som delvis står på terrassmuren uppfördes som ett bårhus år 1861. Under 1900-talet användes bårhuset som gravkapell. Gravkapellet har delvis utgrävd källare för tidigare förvaring av kistor. 
Under åren 2007-2008 restaurerades gravkapellet. Kapellet har återfått sin sakrala värdighet genom att man bevarat rummets form och det tidiga 1900-talets uttryck i materialval och färg.
Församlingen har fått ytterligare en kyrka som kan användas till alla typer av förrättningar och gudstjänster. Då förstås med ett mindre antal besökare.