En grusväg går genom en björkdunge.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för alla som har svårigheter i sina nära relationer. Familjerådgivningen drivs i S:t Lukas Dalarnas regi, som har sin mottagning mitt i Falun

 

Familjerådgivningen vänder sig till er som är gifta eller sammanboende, till er som är skilda eller på väg att skiljas, till dig som har gått igenom en separation och till dig som har svårigheter i kontakten med dina närmaste.

Det kan finnas många skäl till att vilja tala med någon i lugn och ro
Kanske har vi svårt att tala med varandra i relationen, vi undrar vart känslorna tagit vägen, vi bråkar ofta, en av oss har träffat en annan. Någon av oss kanske har varit otrogen, det sexuella samlivet fungerar inte. Vi funderar på att skiljas, vi är i kris efter en skilsmässa, det är svårt att vara förälder eller styvförälder eller en närstående har dött.

Du måste inte vara troende för att söka hjälp
Kyrkans familjerådgivning har respekt för varje människas tro och livsåskådning. Om och när dessa frågor kommer upp i samtalen är familjerådgivaren beredd att tala om dem.

Samtalen sker under sekretess
Familjerådgivningens medarbetare har tystnadsplikt och för inte heller journal. Du kan därför vara helt anonym om du vill.

Familjerådgivarna har gedigen kompetens
Vi är utbildade socionomer, präster eller psykologer med fortbildning inom psykoterapi, par- och familjerådgivning och livsåskådningsfrågor.

Svenska kyrkans familjerådgivning i Falun drivs i S:t Lukas Dalarnas regi
Verksamheten finansieras av Falu pastorat och Svärdsjö-Envikens-Sundborns pastorat och betjänar framför allt dem som bor och vistas där.

Bjursås församling kan stå för visst samtalsstöd på s:t Lukas, kontakta församlingsexpeditionen eller församlingens kyrkoherde för mer information,
bjursas.forsamling@svenskakyrkan.se / lennart.pettersson@svenskakyrkan.se

 

Besöks- och postadress
Gruvgatan 2, 3 tr, 791 62 Falun (mitt emot Kulturhuset tio14)

S:t Lukas Dalarna