Diakoni - kyrkans omsorg

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Diakoni 
Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människor i livets olika skeden. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonens stora uppgift.

Diakoni beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling. Ibland kallas det kyrkans sociala arbete. Det övergripande uppdraget i Svenska kyrkans diakonala verksamheter är att utifrån kristen tro vara med och skapa ett gott samhälle. Ett gott samhälle präglas av omsorg om medmänniskan och skapelsen och är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Kyrkans diakoni ska arbeta för rättvisa, försoning och återupprättelse. Den ska vara ett svar på Guds uppmaning om att visa varandra omsorg. Arbetet kan ske tillsammans med alla goda krafter och på flera plan: med individer, med grupper, i samhället och i församlingen. 

Församlingens präster arbetar i många olika sammanhang och du är alltid välkommen att kontakta oss för samtal och stöd. Detta är givetvis kostnadsfritt och tystnadsplikt gäller. Kyrkoherde Lennart Pettersson 023-669 23 65 / lennart.pettersson@svenskakyrkan.se
Präst Johanna Bäcklund 023-669 23 66 / johanna.backlund@svenskakyrkan.se

Det finns ett liv efter döden -också för de som blir kvar

Kontakta präst Johanna Bäcklund för att höra när nästa sorgegrupp startar. Tel 023-669 23 66

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med nu? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

En grusväg går genom en björkdunge.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för alla som har svårigheter i sina nära relationer. Familjerådgivningen drivs i S:t Lukas Dalarnas regi, som har sin mottagning mitt i Falun

Så skön och ljuvlig är din boning, Herre kär, en öppen famn din kyrka, där jag får tröst och styrka, där jag av hjärtat prisar den godhet som du visar

Psalm 404 i Den svenska psalmboken