Meny

Diakoni - socialt arbete

Omsorgen om oss!

Diakoni - kyrkans sociala arbete

Diakoni innebär omsorg om människor i livets olika händelser. Ibland vänds vardagen i kaos. Och vi kan på ett eller annat sätt, för längre eller kortare tid, tappa fotfästet i livet.

Församlingens präster arbetar i många olika sammanhang och du är alltid välkommen att kontakta oss för samtal och stöd. Detta är givetvis kostnadsfritt och tystnadsplikt gäller.
Kyrkoherde 023-669 23 65

Bild: Ann-Marie Nilsén