Foto: Magnus Aronson /Ikon

Bön i tider av oro

Jesus Kristus, du som är vårt ljus, lys för den som drabbats av sjukdom. Du som kallar var och en vid namn; bär varje människa och låt friden segra. Amen!

Ge alla som känner oro och fruktan för smitta och sjukdom den frid som bevarar hjärtat och tanken i förtröstan på din hjälp. Herre, vår beskyddare, hjälp alla som bär upp vårt samhälle och för dem som söker ett botemedel mot detta virus. Kom med uthållighet och vishet. Jesus Kristus, du som är vårt ljus, lys för den som drabbats av sjukdom. Du som kallar var och en vid namn; bär varje människa och låt friden segra. Amen!