Begravning

Sorg kan ibland kännas som att hjärtat rivs ur kroppen. Vi finns här för att hjälpa dig genom sorgen.

Döden kan vara plötslig, oväntad och försätta dom anhöriga i chock, eller vara en efterlängtad befriare. Men sorgen drabbar oss alla när någon vi älskar, dött.

I kyrkan ges möjlighet till ett sista farväl i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud. Vi i Svenska kyrkan har de flesta begravningar i Sverige. En begravning är de anhörigas sätt att säga farväl och få ett konkret avslut. Vill man inte ha en religiös begravning kan man antingen ha en borgerlig begravning, där vi bistår våra medlemmar med en lokal utan religiösa symboler, eller helt avstå från begravning.

Välkommen att höra av er om ni har några frågor!
Kyrkoherde, tel 023-669 23 65

 

Begravningsombud

Information kommer att uppdateras