Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Sorg kan ibland kännas som att hjärtat rivs ur kroppen. Vi finns här för att hjälpa dig genom sorgen.

Döden kan vara plötslig, oväntad och försätta dom anhöriga i chock, eller vara en efterlängtad befriare. Men sorgen drabbar oss alla när någon vi älskar, dött.
Om du förlorar någon som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja.

I kyrkan ges möjlighet till ett sista farväl i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.  

Musik vid begravning

Musiken kan förmedla känslor som ord inte kan beskriva. Här kan du få hjälp med hur du kan tänka kring musiken samt lyssna på en del musik.

Begravningsombud

Begravningsombud för Falu kommun är Jan Fors
E-post janfors@live.se, Telefon 070-531 31 83