Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barn & ungdomsverksamhet

Med vår barn och ungdomsverksamhet vill vi fånga upp nya idéer, bilda nätverk och skapa mötesplatser tillsammans med barn och ungdomar.

Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal.

Ordspråksboken 22:6