Foto: Ann-Marie Nilsén

Avgifter för gravskötsel

Låt oss ta hand om Din grav

PRISLISTA GRAVSKÖTSEL

FAMILJEGRAV
Skötsel 625:-,  sommarplantering 375:-, vårplantering 340:-

VARVSGRAV    
Skötsel 585:-  sommarplantering 325:-, vårplantering 340:-

  • SKÖTSEL Vattning, ogräsrensning, ansning av blommor, gödsling, omgrävning av rabatt vår och höst samt erfoderlig riktning av gravvård.
  • SOMMARPLANTERING Plantering av sommarblommor i början av juni. Pris ink. blommor.
  • VÅRPLANTERING Plantering av vårblommor (Penséer) i början på maj. Pris ink. blommor.

Ljung 75:- Plantering av Ljung på hösten. Pris per planta.
Krans 250:- Utläggning av krans på hösten.
Bukettkrans 200:- Utläggning av mindre krans på hösten.
Ljuständning 80 :- Ljuständning vid angiven gravplats. Pris ink. ljus.

De avtal församlingen fortsättningsvis kommer att erbjuda är:
• Årlig betalning mot faktura.

Tjänster utöver fasta priser 320 kronor/tim.
Tex. Stentvätt

Önskas ytterligare information, kontakta Ulf på telefon nummer 023-669 23 70 eller församlingsexpeditionen 023-669 23 60 / bjursas.forsamling@svenskakyrkan.se

Bjursås kyrkogård
Blomarrangemang vid Bjursås kyrkogård Foto: Ann-Marie Nilsén