Lördag 4 november kl 18.00 Minnesgudstjänst i Bjursås kyrka

Ljuständning och namnuppläsning. Damkören Cantamus medverkar med sång under ledning av Eva Rune. Präst Johanna Bäcklund finns på plats tillgänglig för samtal samt kaffeservering från kl 15.00. Kyrkomusiker Michal Tomasz Wodrowski