GDPR

Svenska kyrkan respekterar skyddet för dina personuppgifter, i enlighet med den nya lagstiftningen som trädde i kraft 25 maj. Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera våra it-system så att all vår verksamhet lever upp till den nya dataskyddsförordningen.