Bårtäcket

Församlingens bårtäcke kan användas i församlingens alla kyrkor