Foto: Åke Eldberg

Kyrkor och hus

Det finns två kyrkor i Björkvik, fast den ena har inget tak.

Foto: Åke Eldberg

Nya kyrkan

Björkviks kyrka byggdes 1872-75, brann ned 1900, återuppbyggdes och invigdes 1902 i sin nuvarande form. Den är ljus, luftig och harmonisk. Eftersom den är korsformad finns ett dopkapell på vänstra sidan och ett mindre andaktskapell till höger. Bland inventarierna märks altaruppsatsen med dess statyer av Petrus och Paulus, den vackert blå dopfunten, och en förnämlig Steinwayflygel.

Foto: Åke Eldberg

Gamla kyrkan

Vid Yngarens strand ligger Björkviks gamla kyrka som uppfördes på 1100-talet och senare byggdes ut i flera omgångar tills den var Södermanlands största landsortskyrka. 1869 träffades den av blixten och brann ned. Tornet och murarna blev kvar, men tak, golv, fönsterrutor och inredning blev till aska. Eftersom befolkningscentrum hade flyttats längre söderut beslutade man att inte återuppföra den gamla kyrkan utan bygga en ny närmare den tätare bebyggelsen. Den nya kyrkan i gotisk stil invigdes 1875.

Magelboden Foto: Åke Eldberg

Mangelboden

Alldeles invid Gamla kyrkan finns en liten stuga som kallas Mangelboden, byggd 1620. Den är det enda som finns kvar av den gamla prästgårdsmiljön. 2012 restaurerades den efter många år av förfall och används idag till andakter och andra samlingar.

Sockenstugan Foto: Åke Eldberg

Sockenstugan

Björkviks sockenstuga är ungefär samtida med nya kyrkan och var från början skola. Runt 2011-2012  renoverades huset för att fungera som församlingshem. Man kan hyra husets nedervåning för dopkaffe, föreningsmöten, minnesstud eller andra sammankomster.

På husets andra våning finns nyrenoverade lokaler där vi hoppas starta ungdomsverksamhet.