Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Ordförande Fredrik Hermelin

Vice ordförande Mattias Cleasson

Kyrkoherde Tomas Holdar

Björn Fält

Eva Karlsson

Jan-Erik Karlsson

Niklas Larzenius

Pia van de Meulebrouck

ERSÄTTARE:

Marie-Louise Jonsson

Gunilla Nilsson

Lina Claesson

Barbro Claesson

Pia van de Meulebrouck