Dop - Vigsel - Begravning

De kyrkliga handlingarna

I Björkviks församling kan man döpa, viga och begrava.

Dop brukar vanligen ske antingen på lördagar eller på söndagar i anslutning till gudstjänsten. Inget hindrar att man döper på andra dagar. Vid dop får man ha dopkaffe i Sockenstugan om man så vill.

Vigsel sker vanligen på lördagar. På sommaren är det många som vill ha vigsel i Gamla kyrkan (ruinen). Vill man ha sin bröllopsfest i Björkvik kan vi erbjuda Sockenstugan som f.n. kostar 1600 kronor från fredag eftermiddag till söndag förmiddag.

Begravningar sker i regel torsdag eller fredag. Vi har ingen kantor i tjänst måndag-onsdag. Minnesstund kan hållas i Sockenstugan.

För bokning och mer information ring 0155-710 13 eller skriv e-post till bjorkvik.pastorat@svenskakyrkan.se