Foto: Veronica Zander

Ideella medarbetare

Vi behöver många goda krafter för att möta olika behov och kunna vara kyrka i våra lokala sammanhang.

Har du tid över? Vill du göra en insats i kyrkan?

I dagens och framtidens kyrka arbetar ideella, förtroendevalda och anställda tillsammans på ett nytt sätt.

Kyrkan får inte förminskas till att bli utförarnas kyrka (de anställda och förtroendevalda) utan måste allt mer bli möjliggörarnas kyrka. I den kyrkan ser vi möjligheterna i de ideella medarbetarna.

Vi behöver KAFFEBÖNER!!!

Vi söker ideella medarbetare till olika uppgifter. Läs mer om vad som är aktuellt just nu i möjliggörarlistan.

Kom gärna med egna förslag om det är något du vill göra som ideella medarbetare i kyrkan.

Kan du koka kaffe, duka, diska, baka, ställa iordning, laga enklare mat, värma mat…?

Alla insatser är viktiga!

Vill du vara med?

Titta i vår möjliggörarlista och se om det är något du är intresserad av! Du kan anmäla dig till ett eller flera tillfällen. Eller – du berättar för oss vad just du skulle vilja bidra med i vår kyrka. Du blir kyrkans möjliggörare.

I formuläret nedan, som går till vår expedition, anmäler du dig enligt de föreslagna möjligheterna eller berättar vad du själv önskar bidra med.

Vi behöver dig! Välkommen in som medarbetare i – vår kyrka!

Ja, jag är intresserad och vill vara med.