Våra kyrkogårdar

I församling finns tre kyrkor med tillhörande kyrkogårdar, minnes- och askgravlundar.

Gravskick

Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på. Det finns flera olika gravskick. Nedan finns en kort förklaring till de som vi har att erbjuda.

Kistgravplats
Gravplats för en eller flera kistor. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravsten och plantering.

Urngravplats
Gravplats för en eller flera urnor. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravsten och plantering.

Askgravlund
Gravplats för askvar eller urna. Platsen har ingen gravrätt. Gravplatsen är en kombination av urngravplats och minneslund där de anhöriga kan vara med vid gravsättningen. Här finns namnbricka på en gemensam sten. Man kan endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus på anvisad plats.

Minneslund
Gravplatsen har ingen gravrätt. De anhöriga vet inte var stoftet är gravsatt eftersom de ej närvarar vid gravsättningen. Det finns ingen plats för namn. Man kan endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus på anvisad plats.

Du är varmt välkommen att kontakta våra vaktmästare vid respektive kyrka.

Om du har frågor angående gravar kontakta Christer Lundström
Tel: 018-37 22 01 eller E-post till Christer Lundström

Osäker stenMed anledning av olyckan i Bollebygd, då en liten flicka avled på grund av att en gravsten välte, så har striktare säkerhetskrav framtagits. Alla kyrkogårdsförvaltningar i landet har fått instruktioner om hur en kontroll av gravstenar skall ske.

Kontroll av gravstenar

Brev har skickas ut till berörda gravrättsinnehavare.

Arbetet påbörjades i vårt pastorat 2014.

För mer information vänligen kontakta någon av vaktmästarna.

Instruktion för prövning och gravstenssäkerhet för monterande gravstenar
klicka här (öppnas i nytt fönster PDF)

CGKs monteringsanvisningar
klicka här (öppnas i nytt fönster PDF)