Vänförsamling i Masvingo, Zimbabwe

Sedan 2009 har vi ett vänförsamlingssamarbete med Masvingo Urban pastorat i den lutherska kyrkan i Zimbabwe.

Vänförsamlingsrelationen består av olika delar, alla lika viktiga;

  • Möten mellan församlingarnas medlemmar, både officiella och kontakter som knyts mellan enskilda personer.
  • Utbyte av erfarenheter. I en kristen gemenskap kan vi dela såväl glädjeämnen som problem.
  • Den ömsesidiga förbönen är oerhört viktig. I söndagens gudstjänst ber vi för varandra och en söndag (Fastlagssöndagen) per år uppmärksammar vi våra vänner lite mer.
  • Vidare känns det bra att kunna stödja och dela med oss av det vi har.
  • Inkomsterna från våra kyrkors ljusbärare går vidare som bidrag till kyrkbyggnadsprojekt i Masvingo.

Kontakterna mellan Svenska kyrkan och Zimbabwe sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden eftersom ELCZ (Evangeliska Lutherska kyrkan i Zimbabwe) startades av svenska missionärer 1903. Vår kontakt med Masvingo i Zimbabwe bygger på de kontakter som Uppsala stift har med Zimbabwe sedan 1998 då ett avtal skrevs mellan kyrkorna. Via den kontakten kom en förfrågan till oss 2008 om vänförsamling, som bejakades av kyrkoråden.

I vårt pastorat finns en utsedd grupp, som ska fungera som kanal och samordnare mellan våra församlingar i Björklinge, Skuttunge och Viksta och vår vänförsamling i Masvingo. Gruppen utses av kyrkorådet.

Masvingo stöds via Zimbabwefonden

Den förvaltas av Uppsala stift, Bg 5318-4990 märk ”Zimbabwefonden”. Fonden stöder prästlöner, diakonalt arbete och undervisning i Zimbabwe.